Ostutingimused 1. Üldkokkulepe 1.1. SIA "KT Group", reg.nr. 50103830661, juriidiline aadress Valdeķu iela 60/3, Riia, LV-1058, Läti (edaspidi KLEITASTEV.COM) pakub veebilehel KLEITASTEV.COM (edaspidi Veebisait) saadaolevat sisu ja osutab teenuseid vastavalt alltoodud tingimused, mis kehtivad toodete kohaletoimetamise, toodete tagastamise ja muude tingimuste ning ettevõtte tegevuspoliitika alusel, mis on leitavad veebisaidil, seoses teatud funktsioonide, elementide või reklaamiga, nagu samuti klienditeeninduse pakkumine ning kõik loetletud on nendes tingimustes (kõiki ühiselt viidatud kui Tingimused) ja on nende osa. Veebisaidile sisenedes või seda kasutades kinnitate, et olete käesolevad Tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ning nõustute neid piirangute ja tingimusteta järgima. 1.2. KLEITASTEV.COM jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi ette teatamata. 1.3. Kui tarbija ostab Internetti kasutades KLEITASTEV.COM veebilehel müügiks pakutavaid kaupu (edaspidi "Kaubad"), loetakse sellist vastastikust kokkulepet kauglepinguks ja selle suhtes kohaldatakse kauglepinguid reguleerivaid õigusnorme, sealhulgas, kuid mitte ainult, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EMÜ tarbijakaitse kohta sidevahendi abil sõlmitavate lepingute puhul, Läti Vabariigi seadus "Tarbija õiguste kaitse seadus", Läti Vabariigi Ministrite Kabineti "Kauglepingute eeskirjad". 2. Privaatsus 2.1. Registreerimisandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse nõuetega. 2.2. Teie esitatud teavet ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta ega kasutata muul viisil ilma teiega eelneva nõusolekuta. 2.3. Registreerimisel ei küsita teilt finantsteavet, vaid andmeid, mida on vaja ostu eest tasumiseks ja tarne saatedokumentide vormistamiseks. Tarbija nõustub isikuandmete töötlemisega. 2.4. Ostutingimustega nõustudes nõustute saama uudiseid teie e-posti aadressile ja telefonile. 3. Teabe täpsus 3.1. Veebilehel saadaolevate toodete kirjelduse esitamisel püüame olla võimalikult täpsed. Kui tootega seotud teabes (kirjeldus, värvid jne) on toimunud muudatusi, ei saa KLEITASTEV.COM garanteerida, et Veebilehte uuendatakse iga hetk täielikult, sealhulgas kogu jooksvat teavet. 3.2. Toodete kirjeldused on informatiivsed ning esitatud teabe kasutamine ei loo õiguslikke kohustusi Veebilehe külastajate ja selle loojate vahel. Ettevõte ei võta vastutust kauba pildikvaliteedi eest – see sõltub Ostja monitori tehnilistest võimalustest. 3.3. Tootevalik muutub regulaarselt ja KLEITASTEV.COM ei võta vastutust, kui konkreetne toode pole saadaval või seda ei ole võimalik tarnida. 4. Toodete hinnad 4.1. Toodete hinnad Veebilehel on näidatud ilma kohaletoimetamiskuludeta. 4.2. Hinnad ja tootepakkumised võivad muutuda ilma ette teatamata. Kui toote tegelik hind erineb veebilehel märgitust, võtab KLEITASTEV.COM teiega ühendust, et leppida kokku edasises tegevuses. Kui KLEITASTEV.COM ei saa teiega ühendust, siis tellimus tühistatakse. 4.3. Tasuda saab ettemaksuga. 5. Kauba kohaletoimetamine 5.1. Tarnetasud ja -tähtajad määratakse sõltuvalt valitud tarneviisist. Täpsemalt jaotises "Kohaletoimetamine". 6. Kauba tagastamine 6.1. Ostjal on õigus 14 kalendripäeva jooksul lepingust taganeda ja toode tagastada KLEITASTEV.COM. 6.1.1. Soodus- ja kampaaniakaubad ei kuulu tagastamisele 6.2. Tootest keeldumisel raha kohaletoimetamise eest ei tagastata. 6.3. Kauba tagastamine toimub vastavalt Leedu Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seadusele. 7. Vääramatu jõud 7.1. KLEITASTEV.COM ei vastuta mis tahes viivituse või täitmata jätmise või muu ebaõnnestumise eest, mis on tingitud asjaoludest ja takistustest, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all, sealhulgas, kuid mitte ainult, streigid, valitsuse korraldused, vaenutegevus või riiklikud hädaolukorrad. terroriohud või terroriaktid, keskkonna- või kliimaanomaaliad, kolmandate isikute tegevusetus, Interneti-ühenduse häired, samuti arvutiseadmete ja tarkvara rike. Selliste vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel püüame sellest tulenevad viivitused võimalikult kiiresti kõrvaldada. KLEITASTEV.COM haldus