Pirkimo sąlygos 1. Bendras susitarimas 1.1. SIA „KT Group“, reg.nr. 50103830661, juridinis adresas Valdeķu iela 60/3-86, Rīga, LV-1058, Latvija (toliau – KLEITASTEV.COM) teikia svetainėje KLEITASTEV.COM (toliau – Svetainė) esantį turinį ir teikia paslaugas pagal toliau nurodytas sąlygas ir sąlygas, kurioms taikomos prekių pristatymo, prekių grąžinimo ir kitos sąlygos bei įmonės veiklos politika, kurią galima rasti Svetainėje, dėl tam tikrų funkcijų, elementų ar reklamos, taip pat teikti klientų aptarnavimą, kurie visi yra įtraukti į šias sąlygas ir sąlygas (bendrai vadinamos Sąlygomis) ir yra jų dalis. Prisijungdami prie Svetainės ar naudodamiesi ja patvirtinate, kad perskaitėte šias Sąlygas, jas supratote ir sutinkate jų laikytis be apribojimų ar sąlygų. 1.2. KLEITASTEV.COM pasilieka teisę be įspėjimo keisti Naudojimosi sąlygas. 1.3. Jeigu vartotojas, naudodamasis internetu, įsigyja KLEITASTEV.COM svetainėje siūlomas parduoti prekes (toliau – Prekės), tai toks tarpusavio susitarimas yra laikomas distancijos sutartimi ir jam taikomos teisės normos, reglamentuojančios nuotolines sutartis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/7/EEB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Latvijos Respublikos įstatymą „Vartotojų teisių apsaugos įstatymas“, Latvijos Respublikos ministrų kabineto „Nuotolinių sutarčių nuostatai“. 2.Privatumas 2.1. Registracijos duomenys bus tvarkomi pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus. 2.2. Jūsų pateikta informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo arba naudojama kitu būdu, be išankstinio sutikimo su Jumis. 2.3. Registracijos metu jūsų nebus prašoma pateikti finansinės informacijos, o tik duomenis, reikalingus apmokėti už pirkinį ir surašyti pristatymo lydraščius. Vartotojas sutinka, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. 2.4. Sutikdami su pirkimo sąlygomis, sutinkate gauti naujienas į Jūsų elektroninio pašto adresą ir telefoną. 3. Informacijos tikslumas 3.1. Pateikdami Svetainėje esančių produktų aprašymą, stengiamės būti kuo tikslesni. Jeigu pasikeitė su preke susijusi informacija (aprašas, spalvos ir pan.), KLEITASTEV.COM negali garantuoti, kad Svetainė kiekvieną akimirką bus visiškai atnaujinama, įskaitant visą aktualią informaciją. 3.2. Prekių aprašymai yra informacinio pobūdžio, o pateikiamos informacijos naudojimas nesukuria teisinių įsipareigojimų tarp Svetainės lankytojų ir jos kūrėjų. Įmonė neprisiima atsakomybės už prekių vaizdo kokybę – tai priklauso nuo Pirkėjo monitoriaus techninių galimybių. 3.3. Prekių asortimentas nuolat keičiasi ir KLEITASTEV.COM neprisiima atsakomybės, jei konkrečios prekės nėra arba jos negalima pristatyti. 4. Prekių kainos 4.1. Prekių kainos Svetainėje nurodytos be pristatymo išlaidų. 4.2. Kainos ir produktų pasiūlymai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Jei tikroji prekės kaina skirsis nuo nurodytos svetainėje, KLEITASTEV.COM susisieks su Jumis dėl tolimesnių veiksmų. Jei KLEITASTEV.COM nepavyks su Jumis susisiekti, užsakymas bus anuliuotas. 4.3. Atsiskaityti galima išankstiniu apmokėjimu. 5. Prekių pristatymas 5.1. Pristatymo mokesčiai ir terminai nustatomi priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo. Daugiau informacijos skiltyje "Pristatymas". 6. Prekių grąžinimas 6.1. Pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti sutarties ir grąžinti prekę KLEITASTEV.COM 6.1.1. Prekės su nuolaidomis ir akcijomis negrąžinamos 6.2. Atsisakius prekės, pinigai už pristatymą negrąžinami. 6.3. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu. 7. Force majeure 7.1. KLEITASTEV.COM neprisiima atsakomybės už vėlavimą, neįvykdymą ar kitokį neatlikimą dėl aplinkybių ir kliūčių, kurių mes pagrįstai nekontroliuojame, įskaitant, bet neapsiribojant, streikus, vyriausybės įsakymus, karo veiksmus ar nacionalines ekstremalias situacijas. terorizmo grėsmės ar teroro aktai, aplinkos ar klimato anomalijos, trečiųjų šalių neveikimas, interneto ryšio sutrikimai, taip pat kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos gedimai. Esant tokioms nenugalimos jėgos aplinkybėms, pasistengsime kuo greičiau pašalinti atsiradusius vėlavimus. KLEITASTEV.COM administracija