Informācija par mērījumu veikšanu Izmērs var atšķirties dažādiem ražotājiem, zīmoliem un apģērbu modeļiem. Lai pēc tabulas precīzi noteikt izstrādājuma izmēru, nepieciešams pareizi noņemt savus mērus. Mērīšanas laikā stāviet taisni, bez saspringuma un mērīšanas lenti turiet cieši piekļautu ķermenim. Untitled
  1. Krūšu apkārtmērs. Nomēriet maksimālo apkārtmēru pa krūšu līniju.
  2. Vidukļa apkārtmērs . Mērīšanas lenti turiet horizontāli un izmēriet savu vidukļa apkārtmēru.
  3. Gurnu apkārtmērs Mērīšanas lenti turiet horizontāli un izmēriet maksimālu gurnu apkārtmēru.
 

Izmēru tabula, lai izvēlētos pareizo kleitu